Widgety i dodatki

Dzięki naszym widgetom możesz mieć dostęp do linków z Linkologii nie tylko w serwisie Linkologia.pl - dzięki prostym, dynamicznym listom możesz na swojej stronie czy blogu umieścić listy linków z dowolnym tagiem, dowolnego typu, dowolnego użytkownika lub jego przyjaciół. Z tych samych list możesz korzystać w serwisach Netvibes i iGoogle. Możesz także promować swoje treści w internecie dodając przy nich możliwość szybkiego zapisania w Linkologii. Korzystaj z naszych widgetów!

Zobacz też