Wyświetlanie list linków

Widget umożliwia wyświetlenie na zewnętrznej stronie listy linków dowolnego użytkownika lub jego przyjaciół...

Generator kodu


wszystkie linki
linki użytkownika
linki przyjaciół użytkownika
linki użytkownika wspólne z przyjaciółmi


(może pozostać puste)


Według


Liczba linków:
Sposób prezentacji:
wraz z opisami

Podgląd wyświetlania:

Kod:

<div id="ll-tools-fa54b"><script type="text/javascript" src="http://www.linkologia.pl//tools-links/"></script></div>

Wygląd można modyfikować za pomocą stylów CSS. Dołączany kod wykorzystuje następujące klasy:

  • ll-list - cała lista
  • ll-item - pojedynczy element listy (link i ew. opis)
  • ll-itemdesc - opis elementu listy