Navigeo – podróże w sieci
PKP - plan podrozy
świetne teksty o podróżach