Sprite do tibii
Zend Technologies - Tricks of the Trade - HTML E-mail
MySQL AB :: MySQL: The World's Most Popular Open Source Database
BSDGuru - Polskie Centrum BSD
Memetyka - W zaklętym kręgu memów
Debian Users Gang
Da Grasso